Stikkord: KS

Bjørn Arild Gram

– Innflytelsen ikke vesentlig styrket, mener KS, mens LNVK vil ha kompensasjon.