Stikkord: LNVK

Bjørn Arild Gram

– Innflytelsen ikke vesentlig styrket, mener KS, mens LNVK vil ha kompensasjon.