Stikkord: Lofotkraft

spole

Selv med ny spole i 2022 vil driften være forskriftsstridig og eksponere personell for økt skaderisiko, ifølge Statnett.

Sørnettet

Vil skaffe seg bedre grunnlag for å behandle eventuelle konsesjonssøknader.

spole

DSB oppforderer anleggseierne til å gjennomføre tiltak før driften kommer utenfor kravene i fef igjen.

Sørnettet

Statnett vil ha slutt på spolejording i Sørnettet, men regionalnett-eierne sier nei. DSB konkluderer ikke, og NVE vil utrede saken på nytt.