Stikkord: Miljødirektoratet

fly stripe

De norske kvotepliktige utslippene gikk ned med 7 prosent i 2020, sammenlignet med 2019.

Kan gi økonomisk insentiv for å oppgradere gamle vannkraftanlegg med «vesentlige negative miljøpåvirkninger».

Bergen

Miljødirektoratet mener Statnett må referere tydeligere til unntaksregelen for å slippe tilkobling av nytt forbruk ved Bergen.