Stikkord: National Grid

nsl

Vil vite hvorfor Statnett velger implisitt og ikke eksplisitt auksjon for kraften på Englandskabelen.

North Sea Link

Statnett og National Grid må utvikle egen løsning på grunn av Brexit.