Stikkord: nedre otta

nedre otta

132 kV-forbindelsen Aura- Osbu – Vågåmo omklassifiseres til distribusjonsnett.