Stikkord: nettleie

aus arbeid

Fra årsskiftet blir nettleien justert ned med i underkant av 50 millioner kroner fordelt utover året 2021.

kraftlinjer gol

RME godkjenner søknaden, til tross for motstand fra bransjeorganisasjoner.