Stikkord: Norhard

norhard

Vil nå omsetning på 100 millioner kroner og utvide markedene når småkraftmarkedet etter hvert flater ut.

nordhard

Minst fire småkraftutbyggere puster lettet ut etter at to investorer gikk inn og reddet aktiva etter Norhards konkurs. Prosjektene fortsetter nå med tre ukers forsinkelse.

norhard

Minst tre småkraftprosjekter er berørt av tunnelentreprenøren Norhards konkurs. Men Forte Vannkrafts TBM-prosjekt er foreløpig ikke direkte rammet.

Rein Husebø og Askjell Tonstad

Skal bore vannveier med større diameter til småkraftverk.