Stikkord: Norsk Industri

Energi Norge og Norsk Industri vil doble RMEs foreslåtte produktivitetskrav til Statnett.

styre havvind

Skal kartlegge og utvikle modeller for å stimulere leveranser.

Elkem Bremanger

Vil slippe å betale tilbake Statnetts korona-rabatt.

Hydro Husnes

De store ekstrakostnadene vil gjøre det vanskeligere å investere, ifølge Hydro.