Stikkord: Norsk Industri

Sunndal

Norsk Industri krever tariff-reduksjoner, og  ber OED endre tarifforskriften slik at det nasjonale handlingsrommet i EU-regelverket utnyttes fullt ut.

Energi Norge og Norsk Industri vil doble RMEs foreslåtte produktivitetskrav til Statnett.

styre havvind

Skal kartlegge og utvikle modeller for å stimulere leveranser.

karmøy

Vil slippe å betale tilbake Statnetts korona-rabatt.

Hydro Husnes

De store ekstrakostnadene vil gjøre det vanskeligere å investere, ifølge Hydro.