Stikkord: Norsk Vind

vindturbin

Norsk Vind har dårlig tid til å rekke 2021-fristen.

vindturbin

Norsk Vind advarer mot dårlig kapasitet hos turbinleverandørene før 2021-fristen.

Bjerkreim

Bjerkreim søndre klynge blir Norges største sammenhengende vindparkanlegg målt i effekt.

Vindturbin

Softwareoppgradering gir 7 ekstra MW.