Stikkord: norwea

Åslaug Haga

Tar over etter Øyvind Isachsen, som er gått til First House.

tony tiller

Lovarbeid i departementet og ny høring gjør at det neppe åpnes for å søke vindkraftkonsesjoner til våren.  

isachsen

Går til First House.

vindturbin

Energi Norge og Norwea vil gi mer til vertskommunene.