Stikkord: NSL

nsl

Vil vite hvorfor Statnett velger implisitt og ikke eksplisitt auksjon for kraften på Englandskabelen.

nsl

Vant kontrakten om å få kraften fra englandskabelen til markedet.

North Sea Link

Statnett og National Grid må utvikle egen løsning på grunn av Brexit.