Stikkord: NTNU

kuhn

Gassovermettet vann fra utløpet av kraftverk utgjør stor risiko for fiskedød. Det forskes tverrfaglig i HydroCen på å finne løsninger på problemet.

Skal hindre angrep mot kraftsystemet.

studenter ntnu

Institutt for elkraft ved NTNU skal utdanne ingeniører med bachelor-grad i elektrifisering og digitalisering. Tilbudet skal følges opp med et mastergradsstudium med tilsvarende profil.

lia

Forskningsmiljøet i Trondheim har langt større tro på mulighetene for oppgradering og utvidelser enn NVEs anslag på 6-8 TWh.