Stikkord: NVE

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

Statnett har bedt NVE om å slippe eieransvar for å unngå merkostnader for en ledning og en transformator i Telemark. Det får de neppe.

NVE-bygget

Får 4 millioner kroner i revidert budsjett til flere stillinger.

oslo sett fra ekeberg

Energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende 10 prosent av Norges strømforbruk, ifølge NVE.

solkraft

NVE har fått signaler om at det vil bygges større solkraftverk i Norge.

foss

Riksrevisjonen mener avbruddsstatistikk gir feil insentiver: «Statistikken for leveringspålitelighet i fredstid reflekterer ikke risikoen for et alvorlig IKT-angrep i krig».

bendiksen

Riksrevisoren advarer mot fatale konsekvenser, NVE viser til begrensede ressurser, og at vi ennå ikke har hatt strømbrudd forårsaket av et vellykket IKT-angrep.

småkraft

Skal gi til sammen 2141 GWh når det står ferdig.

nve

Dårlig tidsoppløsning, gamle datastrukturer og manglende støtte for fleksibilitet og batterier. NVE ber om 45 millioner kroner til å utvikle nye modeller.

Vindturbin

Av dette var hele 6,1 TWh vindkraft.

vær europa

Likhet i værmønstrene i Nord-Europa kan gi problemer når fornybarandelen i kraftsystemet øker.

Sørnettet

Innfører umiddelbare sikkerhetstiltak, men trenger enda et år på å lukke avvikene.

nye direktører nve

Inga Nordberg, Brigt Samdal og Arne Bjørn Mildal blir direktører i NVE.

ove flataker

RME mener det bør koste 1500 kroner pluss moms.

Sikringer

Rundt 141.000 husholdningskunder byttet strømleverandør i 3. kvartal i år, 17 prosent mer enn i 2. kvartal.

NVE-bygget

På oppdrag fra NVE vil studenter i sommer utforske batteri-bruk i strømnettet.

Norges energidager

«Med bakgrunn i tiltakene regjeringen har iverksatt for å begrense smittespredningen av covid-19, har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse årets arrangement», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat på sin nettside. Konferansen skulle etter planen vært avholdt 15. og 16. oktober. Før helgen kunngjorde direktoratet, ikke overraskende, at NVEs vindkraftseminar, som skulle vært avholdt […]

Vindturbin

Sju klager på fire vedtak.

Turbin

Hvis alle løpehjul over 10 MW skiftes ut.