Stikkord: Odal Vindkraftverk

turbin

Utløser opsjon og mer enn dobler eierandelen.

kommet langt

Force majeure fordi de kan få problemer med utenlandsk arbeidskraft.