Stikkord: Okea

Roan vindpark

Antar at kraft fra land til Draugen og Njord kan øke den maksimale vindkraftproduksjonen på Fosen med 33 MW.

Njord

Okea og Tensio ber OED om å få tilknytte Drugen og Njord med vilkår om utkobling, men regelverket er ennå ikke klart.

draugen

Okea planlegger kraft fra land på Fosen.