Stikkord: Okea

draugen

Nye regler gjør at Statnett godkjenner tilkobling av 80 MW med vilkår om forbruksbegrensning.

Roan vindpark

Antar at kraft fra land til Draugen og Njord kan øke den maksimale vindkraftproduksjonen på Fosen med 33 MW.

Njord

Okea og Tensio ber OED om å få tilknytte Drugen og Njord med vilkår om utkobling, men regelverket er ennå ikke klart.

draugen

Okea planlegger kraft fra land på Fosen.