Stikkord: Ørsted

havvind

Skal søke på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

borssele

Kjøper halvparten av havvindparken Borssele 1 og 2 i Nederland fra Ørsted.

energiøy

Energinet og 50Hertz ser på muligheten for å overføre 2 GW vindkraft fra energiøy.

energiøy

Mener lønnsomheten ved å produsere drivstoff med vindkraft er for usikker.

Borssele

Vil bygge elektrolyseanlegg på 100 MW i nærheten av havvind-park.

Mads Nipper

Kan tjene over 20 millioner danske kroner i året.

Havvind

Gigantiske hydrogen-planer ved København.