Stikkord: oslo economics

Trond Rønningen

«Det er på tide å se på muligheten for forskriftsfestede varslingsregler og bøter for brudd på disse», skriver Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

mast

Foreslår hardere sanksjoner og forskriftsfesting. «Manglende håndheving av dagens regelverk fremstår som en betydelig utfordring».

gatelys

Men møter motstand fra nettselskaper.