Stikkord: Powel

nett tensio

750 av 3000 nettmeldinger har gått automatisk gjennom Tensios system i år.

flom

TrønderEnergi tror ikke vårflommen vil gi store skader.