Stikkord: produksjonsplanlegging

statnett

Statnett har ikke et tilfredsstillende system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak.