Stikkord: REN

test stolper

Kreosot er på vei til å bli faset ut som impregnering for trestolper. REN vil finne ut hvor gode alternativene egentlig er.

brukt utstyr

Mange nettselskaper ønsker å omsette pent brukt nettutstyr med god restlevetid. Men det finnes ikke noe sentralt marked for dette.