Stikkord: RME

statnett

Statnett har ikke et tilfredsstillende system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak.

havvind

Regjeringen vil at havvind-aktørene selv skal planlegge, bygge og drifte transmisjonsnettet i Nordsjøen. Statnett er uenig.

nve bygget

Trenger seks nye årsverk for blant annet å overvåke kraftmarkedet og Statnetts kapasitetsfastsettelse, og styrke EØS-arbeidet.

Inger Lise Blyverket

Advarer mot at RMEs effekttariff-forslag vil gjøre miljøvennlige investeringer mindre lønnsomme.

Per Øyvind Voie

Elektroforeningen vil ha gulrot istedenfor pisk.