Stikkord: SafeBase

basestasjon

SafeBase har levert Norges første offgrid mobile basestasjon som får sitt energibehov fullt ut dekket fra sol og vind.