Stikkord: Siemens

Morrow Batteries

Morrow Batteries og Siemens skal samarbeide om bærekraftige produksjonsmetoder i batterifabrikken i Arendal.

siemens berlin

Inngår stor avtale med Siemens.

nils klippenberg

Får to sentrale posisjoner i selskapet.

lysebotn

Linjen mellom Tonstad og Lysebotn kan forbinde havvind i Nordsjøen med pumpekraft i Lysefjorden, og bør ikke rives nå, mener Vemund Kårstad i Siemens Energy.

austerdalen

Velger bærekraftig løsning, selv om det er litt dyrere.

Freyr

Freyr og Siemens inngår avtale om leveranser av battericeller.

beyonder

Kan bli et brohode til verdensmarkedet for norsk miljøteknologi.