Stikkord: Skorveheia

vindturbin

Norsk Vind har dårlig tid til å rekke 2021-fristen.

vindturbin

200 meters høyde reduserer produksjonskostnaden med 11 øre/kWh i Skorveheia.