Stikkord: Soleie

vestby

Et tak-anlegg på 8000 kvadratmeter skal produsere 1,16 GWh.

Solceller

Skal eie halvparten av selskapet sammen med Akershus Energi.