Stikkord: Solvind

OED vil gi Gismarvik vindkraftverk tidsbegrenset unntak fra hinderlys-kravet.