Stikkord: Sørnettet

spole

Fristen for å lukke avvikene i Sørnettet er utsatt med over et år.

Sørnettet

De lokale nettselskapene ba om halvannet års utsettelse, NVE gir dem fem måneder.

Sørnettet

Statnett vil ha slutt på spolejording i Sørnettet, men regionalnett-eierne sier nei. DSB konkluderer ikke, og NVE vil utrede saken på nytt.