Stikkord: Spolejording

spole

Selv med ny spole i 2022 vil driften være forskriftsstridig og eksponere personell for økt skaderisiko, ifølge Statnett.