Stikkord: SSB

lader

En økning på 27 prosent fra 2019.

fjernvarme

Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

roan

Kraftig nedgang i år, kan bli enda større neste år.

mast

I 1. kvartal i år lønte det seg å ha fastpris.

peis

Årsaken er mildere klima, bedre varmepumper og større andel nye ovner.

nedre røssåga

Produksjonen av kraft var på hele 45,7 TWh i 1. kvartal.

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020.

Bjerkreim

Det ble investert 28,8 prosent mer enn året før.

mast

Husholdningene betalte 14,4 øre/kWh i 3. kvartal.

vindturbin

Venter investerings-nedgang på 9,6 prosent i kraftforsyningen i 2021.

mast

Kunder med variabel pris betalte nesten dobbelt så mye som spotpriskundene.

ams måler

Adresser har feil skrivemåte og mangler koordinater.

elbil lading

35 prosent økning fra 2018 til 2019.

Bjerkreim

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.