Stikkord: Statkraft

aura

Lyttet til Statkraft og Statnett, innfører ikke krav om minstevannføring.

norned

Mener de i fjor sommer burde gitt mer overføringskapasitet på NorNed istedenfor på Cobra-kabelen mellom Danmark og Nederland.

datasenter

Sammen med aktører innen den norske datasenterbransjen.

havvind

Skal søke konsesjon på Sørlige Nordsjø II.

albania

Årsaken er ukjent, men det skal ha vært et kortvarig, kraftig uvær i området.

Støtter Statkraft og NVEs syn om at fleksibiliteten må beholdes når kraftverket får nye konsesjonsvilkår.

albania

Kraften fra det flytende solkraftverket i Albania er nå på nettet.

sol

Statkraft vil bygge fire nye solcelleanlegg i Cadiz i Spania.

iselin nybø

Regjeringen vil videreføre den langsiktige utbytteforventningen for Statkraft, med 85 prosent utbytte fra den norske vannkraftvirksomheten og 25 prosent fra den øvrige virksomheten.

skjomen

Med mikrofoner, vibrasjonsmålere og varmesøkende kamera kombinert med maskinlæring, forbedrer Statkraft vedlikeholdet, slik at de kan kjøre kraftverkene enda tøffere. 

rynning-tønnesen

Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat.  

vindturbin

Planlegger å utvikle og bygge sin første egne vindpark i landet.

vind energi norge

Statnett vil hindre at havvind-parker koblet til flere land stikker av med hele flaskehals-gevinsten.

datasenter

Advarer mot strengere regler for utnyttelse av spillvarme enn i konkurrent-landene.

statkraft hovedkontor

Statkrafts internasjonale satsing er fortsatt i en oppbyggingsfase, men står allerede for over 30 prosent av selskapets verdiskaping.

rana

Ett års utsettelse av rehabiliteringen av Rana kraftverk har kostet Statkraft 10-12 millioner kroner bare i ekstrautgifter til leverandørene.

turbin

Øker produksjonen med 300 GWh.

smøla

56,9 millioner kroner regner Statkraft med det vil koste å rive Smøla vindpark.

Kelwin-2

Kelwin-2 er selskapets andre storskala batteriprosjekt i landet.