Stikkord: Statkraft

Straumsmo

Har sendt OED fakta om vilkårsrevisjonene av Trollheim, Aura og Straumsmo og Innset kraftverk.

baltic cable

Men det er ennå en hypotetisk problemstilling, understreker Christian Rynning-Tønnesen.

Tokke

Omexom og Hitachi ABB gjør jobben sammen.

tønnesen

Et tilfredsstillende resultat, gitt de svært lave kraftprisene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

hass

Inge Hass (49) har begynt som ny kraftverksjef for Statkraft i Sogn kraftverksgruppe.

mer

Kjøper 51 prosent av Bee Charging Solutions AB.

nve

Dårlig tidsoppløsning, gamle datastrukturer og manglende støtte for fleksibilitet og batterier. NVE ber om 45 millioner kroner til å utvikle nye modeller.

havvind

Skal utforske prosjektmuligheter i Sørlige Nordsjø II.

deutsche bahn

Statkraft og Deutsche Bahn har inngått en ettårig kraftsalgsavtale.

statkraft hovedkontor

Skal administrere irske energilagringsprosjekter.

mast finse

Ber RME øke sitt foreslåtte krav til effektivitet.

Tom Kristian Larsen blir ny daglig leder i Fosen Vind DA fra 1. januar 2021.

vindturbin

Selger dem når de er ferdig bygget.

Ingstad

Per Ivar Ingstad (52) blir kraftverksjef i Aura kraftverksgruppe i Møre og Romsdal.

havarert mast

16 master havarerte på grunn av uvanlig kraftig ising 1100 meter over havet i Tinn.

Innset

Investerer ca. 300 millioner kroner i kraftverkene Straumsmo og Innset.

nedre røssåga

NVE anbefaler å formalisere Statkrafts selvpålagte begrensninger.

norsep

Skal gjenvinne farlig avfall fra forbrenningsanlegg.

Talayuela

Statkraft får tilgang til prosjektportefølje på 6 GW.