Stikkord: Statkraft

Shetland

Har sendt søknad til skotske myndigheter.

kraftlinje møre og romsdal

Kritisk til vedtak fra RME.

mast

Selskapet eier kraftnett, og flere av brukerne får gratis nettleie.

GE’s Rotating Stabilisers

Gjør det mulig å erstatte fossil med uregulerbar fornybar kraft.

Roan vindpark

Mener selskapet har hatt nok tid til å bygge Kvinesheia og Remmafjellet vindparker.

Kobbelv kraftverk

Skal modernisere kontrollsystemet i Kobbelv kraftverk.

Marit Salte

Erstatter Hilde Drønen.

Signering datasenter samarbeid

Har signert avtale om samarbeid.

Har valgt ut tre steder som kan gi 300 MW.

Trollheim kraftverk

Statnett må kanskje kjøpe dyr nedregulering fra Smøla vindpark isteden.

elbil statkraft

Går over til ladbar bilflåte.

Hydrogenfartøy

Vil sikre hydrogen til hurtigbåter og andre kystfartøy.

Stålproduksjon

Skal lage hydrogen og «grønt» stål i Mo industripark.