Stikkord: Statnett

statnett

Statnett har ikke et tilfredsstillende system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak.

havvind

Regjeringen vil at havvind-aktørene selv skal planlegge, bygge og drifte transmisjonsnettet i Nordsjøen. Statnett er uenig.

Statnett har forbedret vind- og islastberegningene og forsterker den trøblete ledningen over Ålvikfjellet.

Statnett har fått lov til å la ledningene henge litt lavere for å øke overføringskapasiteten.

Statnett har bedt NVE om å slippe eieransvar for å unngå merkostnader for en ledning og en transformator i Telemark. Det får de neppe.

mast

Statnett får rive luftledningen mellom Ultvedt og Smestad, satt i drift for over 90 år siden.

aura

Lyttet til Statkraft og Statnett, innfører ikke krav om minstevannføring.

grane

På Haugalandet er Håvik trafostasjon uaktuell for å forsyne Balder, Grane og Ringhorne, men Gismarvik er aktuell når ledningen til Blåfalli står klar, ifølge Statnett.

hyggevatn

For å få strøm til sitt planlagte gassanlegg på 60 MW ved Hammerfest, er oljeselskapet Vår Energi avhengig av at Equinor elektrifiserer Melkøya.  

kabel skjøt nsl

Den 720 kilometer lange strømforbindelsen mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England er nå skjøtet sammen.

kraftlinje gol

Mener SFE tar feil i at kraften alltid bør sendes til området med høyest pris, forsvarer byggingen av Ørskog-Sogndal.

ife

Hos IFE i Halden har Statnett bygget et test-kontrollanlegg som de utsetter for simulerte cyberangrep, for å være beredt når det virkelig gjelder.

eu flagg

Manglende opplysninger fra Statnett kan «hemme eller hindre ACERs utøvelse av oppfølgingsoppgaver», skriver Statnett.

nsl

15. juni vil Statnett og National Grid å starte testingen av North Sea Link.

Støtter Statkraft og NVEs syn om at fleksibiliteten må beholdes når kraftverket får nye konsesjonsvilkår.

merkel

Torsdag 27. mai blir NordLlink-kabelen offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel.

mast

Ørskog-Sogndal-kapasiteten brukes lite, og kraften flyter feil vei. SFE ber Statnett gjøre tiltak i nettet.

Sunndal

Norsk Industri krever tariff-reduksjoner, og  ber OED endre tarifforskriften slik at det nasjonale handlingsrommet i EU-regelverket utnyttes fullt ut.

vind energi norge

Statnett vil hindre at havvind-parker koblet til flere land stikker av med hele flaskehals-gevinsten.