Stikkord: Statnett

statnett

Men ikke så mye som Energi Norge ønsket.

NordLink

NordLink-partnere Statnett, Tennet og KfW har formelt tatt over strømkabelen mellom Norge og Tyskland.

linje sverige

Mellom klokken 3 og 4 mandag 5. april ble det importert 6.004 MWh til Norge.

boliden odda

RME har fattet endelig vedtak, lar Boliden slippe titalls millioner i anleggsbidrag, men gir ikke koronaforlengelse av tidsfristen.

oseberg feltsenter

OED har gitt konsesjon, men vil ikke la tilknytning med systemvern på Kollsnes bli en varlig løsning.

kiruna

LKAB kan trenge nye 55 TWh i Nord-Sverige. Men Statnett har ingen konkrete planer, og tror overskuddet på norsk side vil avta.

arbeidere

Statnett har søkt om unntak fra innreisereglene, men svarer at det vil bli for dyrt å bryte dagens kontrakter og starte omfattende nye anskaffelsesprosesser.

samnanger

Statnett nekter oljeplattformer tilkobling fra Kollsnes, frigjør 200 MW til landbasert industri.

statnett hovedkontor

Statnett mener nettselskapene bør få bestemme hvor nytt forbruk skal legges, selv om det blir dyrere for kunden.

nyhamna

Advarer mot omklassifisering av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal.

nyhamna

132 kV-nettet er viktig for forsyningssikkerheten til Ormen Lange-gassen.

kvilldal

Statnett måtte aktivere nesten alle vannkraftressurser, og ble reddet av dansk og tysk vind og få flaskehalser.

havvind

Vil bli utpekt som systemansvarlig etter havenergilova.

Hilde Tonne

Sivilingeniør Hilde Tonne tror ikke det blir full harmoni når de må fatte vanskelige beslutninger om retningsvalg og posisjonering for det grønne skiftet.

spole

Fristen for å lukke avvikene i Sørnettet er utsatt med over et år.

kabel

Statnetts samlede flaskehalsinntekter ble i fjor 2.408 millioner kroner, over dobbelt så mye som den gamle rekorden.

havvind

EU-kommisjonen har foreslått nytt regelverk som kan gjøre at norske prosjekter ikke prioriteres.

skagerrak 4

Implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen er omsider innført.

panelovn

Statnett har gjennomført pilot med Tibber og Entelios.