Stikkord: Statnett

tegneby

Innrømmer å ha forårsaket massivt strømbrudd, men legger vekt på at feilen ble begått på Elvias del av anlegget.

nve

Dårlig tidsoppløsning, gamle datastrukturer og manglende støtte for fleksibilitet og batterier. NVE ber om 45 millioner kroner til å utvikle nye modeller.

mast

For første gang vil Statnett benytte en SF6-fri løsning på et gassisolert anlegg (GIS) på høyeste spenningsnivå.

Raggovidda

Arbeiderpartiet og regjeringen er enige om unntak når kommunen ønsker det og når utbyggeren ikke har skylda for forsinkelsen.

nett

Mellom klokka 8 og 9 i dag ble det brukt 25.146 MWh kraft i Norge.

nve bygget

Trenger seks nye årsverk for blant annet å overvåke kraftmarkedet og Statnetts kapasitetsfastsettelse, og styrke EØS-arbeidet.

statnett

Trenger å få inn utlendinger til Lyse-Fagerfjell og Smestad-Sogn.

tony tiller

Hvis bygging av kraftprosjekter er viktige for den kortsiktige forsyningssikkerheten, kan det gis unntak fra innreiseforbudet. Men vindkraftbygging anses ikke som samfunnskritisk virksomhet.

Arbeidere3

DSB bruker så lang tid på å godkjenne elektrofagfolk med kvalifikasjoner fra utlandet at Statnett får «store utfordringer» med fremdriften i nødvendige nettinvesteringer.

Bergen

Miljødirektoratet mener Statnett må referere tydeligere til unntaksregelen for å slippe tilkobling av nytt forbruk ved Bergen.

Sogn trafostasjon

Men OED åpner for at kablene kan ha negativ verdi slik at Elvia bidrar med saneringskostnadene.

Ventes å treffe Nord-Norge spesielt hardt.

nsl

Vil vite hvorfor Statnett velger implisitt og ikke eksplisitt auksjon for kraften på Englandskabelen.

mast finse

Ber RME øke sitt foreslåtte krav til effektivitet.

vinterbilde

I dag morges ble forbruksrekorden fra 2016 slått.

mast

Systemansvarlig vil ikke dekke merkostnadene etter avkortet utkoblingsperiode for Rød-Hasle.

Sørnettet

De lokale nettselskapene ba om halvannet års utsettelse, NVE gir dem fem måneder.

kraftverk

153,3 TWh kraft ble produsert i Norge i fjor.

Energi Norge og Norsk Industri vil doble RMEs foreslåtte produktivitetskrav til Statnett.