Stikkord: Statnett

morrow

Statnett har analysert nettilknytningen for Morrows batterifabrikk på Sørlandet.

tonne

Sivilingeniør Hilde Tonne kommer fra stillingen som konserndirektør og leder for innovasjon i Rambøll.

Trafo

Mer nøyaktig modellering og overvåking av transformatorers tilstand skal redusere antall havarier og bedre utnyttelsen av delkomponentene.

kabel

For første gang har det satt strøm på Statnetts nye strømretterstasjon i Suldal.

balsfjord skillemoen rein

Søker NVE om å bygge østover fra Skaidi via Lakselv til Lebesby.

Sørnettet

Innfører umiddelbare sikkerhetstiltak, men trenger enda et år på å lukke avvikene.

Hinderlys

Mange forsynes med brenselsceller og solcellepaneler.

Ber OED samkjøre kabelmonopol-loven og havenergiloven.

holene elvia

– Kanskje kunne utfallet vært unngått hvis vi som lokalt selskap hadde fått mer ansvar for spenningsreguleringen.

stålfundament

Prefabrikkerte jordfundamenter i stål ga Statnett en besparelse på 400 millioner kroner.

sognekraft

Brukte for lang tid på å svare Sognekraft om tilknytning av Offerdal kraftverk.

møre og romsdal

Mørenett inviterer andre nettselskaper i regionen til å dele verdiene innen 12 måneder.

lysebotn

Linjen mellom Tonstad og Lysebotn kan forbinde havvind i Nordsjøen med pumpekraft i Lysefjorden, og bør ikke rives nå, mener Vemund Kårstad i Siemens Energy.

kabel

Første handelsdag blir 8. desember.

spole

Selv med ny spole i 2022 vil driften være forskriftsstridig og eksponere personell for økt skaderisiko, ifølge Statnett.

SF6 GIS

Men kun for de lavere spenningsnivåene.

gunnar løvås

Hele fire konserndirektører i Statnett ønsker å rykke opp, men de må konkurrere med en vannkraft-sjef og en profilert kvinne fra oljenæringen.