Stikkord: Statnett

Tina Bru

Viser til at Statnett må bidra til effektiv utnyttelse av strømnettet.

Hydro Husnes

De store ekstrakostnadene vil gjøre det vanskeligere å investere, ifølge Hydro.

Trollheim kraftverk

Statnett må kanskje kjøpe dyr nedregulering fra Smøla vindpark isteden.

kroepelien

Hadde ønsket lengre overgangsperiode ved fjerningen av utkoblbar tariff.

mørenett

– Men intensjonsavtalen står godt, sier administrerende direktør Rune Kiperberg i Mørenett.

Vassbygdevatnet

Bygges med nye spenn over Sogndalsfjorden.

mast

Brudd på kulturminnelovgivning, inngrep i vassdrag og uriktig arealbruk.

kabel hylsfjorden

Tirsdag ettermiddag starter Statnett leggingen av North Sea Link-kabelen ut fra Hylsfjorden.

montør

Ved Mo Industripark.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.