Stikkord: Statnett

elbil lading

Automatisk respons på bestillinger fra Statnett.

Tina Bru

Viser til at Statnett må bidra til effektiv utnyttelse av strømnettet.

Hydro Husnes

De store ekstrakostnadene vil gjøre det vanskeligere å investere, ifølge Hydro.

Trollheim kraftverk

Statnett må kanskje kjøpe dyr nedregulering fra Smøla vindpark isteden.

kroepelien

Hadde ønsket lengre overgangsperiode ved fjerningen av utkoblbar tariff.

mørenett

– Men intensjonsavtalen står godt, sier administrerende direktør Rune Kiperberg i Mørenett.

Vassbygdevatnet

Bygges med nye spenn over Sogndalsfjorden.

mast

Brudd på kulturminnelovgivning, inngrep i vassdrag og uriktig arealbruk.

kabel hylsfjorden

Tirsdag ettermiddag starter Statnett leggingen av North Sea Link-kabelen ut fra Hylsfjorden.

montør

Ved Mo Industripark.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.