Stikkord: Sunnfjord Energi

maskinsal

Da Sunnfjord Energi startet planlegging og prosjektering av Jølstra kraftstasjon, fikk fisk og landskap en framtredende plass på tegnebrettet.

Hydro Høyanger

Hydro og Elkem fikk ikke gjennomslag for sine advarsler om tarifføkning.