Stikkord: Svoldal kraftverk

Svoldalselva

NVE mener rørtraseen ville gitt for store inngrep i terrenget.