Stikkord: Taksonomi

Alta-dammen.

Mener taksonomien bør være teknologinøytral, slik at vannkraft ikke får strengere krav enn vindkraft og annen fornybar energi.