Stikkord: Tilsyn

statnett

Statnett har ikke et tilfredsstillende system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak.

Tilsyn ved Boenfoss

Etter korona-pause.