Stikkord: TrønderEnergi

Ståle Myhre

Ståle Myhre har sluttet i oljeselskapet Okea for å bli forvaltningssjef i Trønderenergi.

nea stokkfjellet

TrønderEnergi Vind har nettopp bygd og satt i drift en 132 kV-ledning for Stokkfjellet vindpark. Nå skal de bygge opp en driftsorganisasjon.

roand vindpark

Selskapet opererer nå sju vindparker.

biokraft

Blir største aksjonær i Scandinavian Biogas.

Skal styre dobbelt så mye kraftproduksjon uten å øke bemanningen.

Roan vindpark

På grunn av utsikter til vedvarende lave kraftpriser.

Gjersvold

Kjøper tre selskaper som driver med rådgiving, energistyring og energiovervåking.

Gjevilvassosen

Stor vannføring hindrer maks kjøring i Driva kraftverk.

flom

TrønderEnergi tror ikke vårflommen vil gi store skader.