Stikkord: Usta

Usta demontasje av turbin

Det andre aggregatet oppgraderes først neste år, på grunn av korona-pandemien.