Stikkord: Varanger Kraft

Gir Varanger KraftHydrogen utsatt frist for idriftsettelse for trinn III av vindparken.

Raggovidda III ventes å øke arealet hvor reinen reagerer negativt på vindturbiner, ifølge Multiconsult-rapport.

raggovidda

Vil bygge hydrogen- og ammoniakkproduksjon, men forutsetter utsatt frist for idriftsettelse av trinn 3 av Raggovidda vindpark.

Raggovidda

Arbeiderpartiet og regjeringen er enige om unntak når kommunen ønsker det og når utbyggeren ikke har skylda for forsinkelsen.

Jonas Gahr Støre

Vindkraftverk som er sterkt ønsket av lokalbefolkningen, som Raggovidda, bør likevel kunne få utsettelse til etter 2021, mener Ap-lederen.

snøugle

Etter klager fra Naturvernforbundet og reindriften mot bygging av vindparken Raggovidda III.

Raggovidda vindpark

Er skuffet og overasket over NVEs avslag på fristforlengelse.

Til tross for at manglende nett er årsaken til forsinkelsen.