Stikkord: vilkårsrevisjoner

köhler

Svakt kunnskapsgrunnlag og ustrukturerte vurderinger gir manglende aksept i lokalbefolkningen for vilkårsrevisjonene, ifølge NINA-forsker Berit Köhler.