Stikkord: Zepfyros

Hywind Demo

NVE trosser Fiskeridirektoratet, lar turbinen fortsatt brukes til testing av ny havvind-teknologi.