Stikkord: Zephyr

turbin

OED legger vekt på at søknaden er gammel og basert på et prosjekt det ikke lenger er aktuelt å bygge ut.

hubro

Til tross for kort byggefrist og pålagte hubro-undersøkelser.

Vestas hinderlys

Vil slippe lys fra turbinene om natten, Zephyr kan ikke love noe.