Vindkraft

NVEs Forslag til nasjonal ramme for vindkraft vekker lite begeistring i de berørte kommunene på Østlandet. Direktoratets turné av innspillsmøter landet rundt kan fort bli en seilas i sterk motvind.
De tre første vindturbinene er nå montert på det flytende fundamentet på Stord, klart for tauing til verdens første flytende vindpark utenfor skotskekysten. Alle fem skal på plass i løpet av juli.
Statoil vil utvikle en revolusjonerende batteriløsning i forbindelse med Hywind-installasjonen av flytende vindkraft utenfor Skottland.
Om bare åtte år løper avtalen om kull til Longyearbyen ut. Justisdepartementet somler med å utrede alternativene. En dårlig og forhastet utredning kan fort lande på en dyr og dårlig løsning.
2015 ble første året i moderne historie da mer enn halvparten av ny kraftproduksjon i verden var fornybare energikilder.
En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.
Potensielle elektroleverandører til vindparkanleggene rundt Trondheimsfjorden ligger i startgropa etter to virkelig store kontrakter.