Uncategorized

Equinor vil øke andelen investeringer i fornybarsektoren fra dagens 4 prosent til mer enn 50 prosent i 2030

Fortum Oslo Varme vil unngå at deres CCS-prosjektet skal ta for stor plass i bunken av EU-søknader.

I dag (27. juli) ble Nordens største landbaserte HVDC-forbindelse satt i ordinær drift i Syd-Sverige.

Energi-Norge er preget av høy stabilitet, men også høy sårbarhet. For Nepal er situasjonen motsatt.

Den svenske kjernereaktoren Forsmark 1 er klart for nytt driftsår etter tilsyn og revisjon.

Equinor og tre europeiske energipartnere skal samarbeide om gigantisk hydrogenanlegg i Nordsjøen.

Statnett har bedt NVE om å slippe eieransvar for å unngå merkostnader for en ledning og en transformator i Telemark. Det får de neppe.

Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkraft’s finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien.

Kraftproduksjonen i andre kvartal er den høyeste som noen sinne er registrert.

Fjordkraft

Men med gjenåpningen av samfunnet har trenden snudd.

kontrollrom

Vil styrke satsingen på avansert programvare til energibransjen.

skillemoen

Forrige torsdag ble SVS-anlegget satt i drift ved Skillemoen transformatorstasjon utenfor Alta.

Dyr gass og CO2 ga voldsom prisforskjell mellom juni i fjor og juni i år.

equinor fornebu

OED skal ikke lenger sitte på begge sider av bordet i saker som omhandler Equinor.

mølle

Målet om den forventede normalårsproduksjon i elsertifikatmarkedet ble nådd.

ove flataker

Av helsemessige årsaker slutter Ove Flataker som direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

NVE-bygget

Får 4 millioner kroner i revidert budsjett til flere stillinger.

EU KOMMISJONEN

Regjeringen foreslår å innlemme fire forordninger om kraftmarkedet i EØS-avtalen.

bru hywind

Energiminister Tina Bru legger fram stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser 11. juni.