Uncategorized

mast

 Tariffen for vanlig forbruk vil i 2024 øke fra tidligere nulltariff til 270 kr per kW.

havvind

– Merkelig og uheldig, svarer Norsk Presseforbund, som mener forslaget er oppsiktsvekkende dårlig begrunnet.

mast

Statnett har i dag fått konsesjon til en ny kraftledning på 420 kV fra Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad til ny Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær.

ulf kristersson

For første gang på 40 år kan Sverige få nye kjernekraftverk.

førsteplass

Tilfører fleksibilitet og spenningsstøtte til sluttbrukere i områder der man venter på nettutbygging eller andre tiltak.

Pelle gangeskar

– Vi må tenke på en annen måte, sier Pelle Gangeskar i Ringerikskraft.

En ny 420 kV-ledning mellom Skaidi og Hammerfest vil ikke få store negative skadevirkninger for reindriften, ifølge Statnett.

espen jacobsen

Offentlighet rundt havvindsøknader bidrar til transparens og kan motvirke negative samfunnsmessige konsekvenser som korrupsjon, svarer Fiskebåt på OEDs forslag om havvind-hemmelighold.

eramet kvinesdal

Å Energi og Eramet Norway har inngått en 10-årig kraftavtale fra 2025.

Eviny har sikret seg 142 av de 900 lokasjonene for ladestasjoner for hurtiglading av elbiler i Tysland.

fensfjorden

De to nye 420 kV sjøkablene til Statnett over Fensfjorden i Nordhordland vil koste mellom 485 og 640 millioner kroner, to til tre ganger mer enn tidligere oppgitt.

Hywind

– En helt feil tilnærming, mener Norsk Presseforbund om at Olje- og energidepartementet vil begrense innsynet i søknader om havvind-prosjekter.

Rødt Mimir Kristjánsson

Nå fratas offentligheten muligheten til å ettergå hvordan kriteriene for miljø, HMS, lokale ringvirkninger og påvirkningen for fiskeri oppfylles, før avgjørelsen er tatt, advarer Rødts Mimir Kristjánsson.

Statnett vurderer det som mest miljøvennlig å fjerne eksisterende 132 kV sjøkabel over Ofotfjorden fremfor å la de seks kablene bli liggende.

Sven-Erik Holsbøe er ansatt som administrerende direktør i Frost Kraftentreprenør AS. Han tror at markedet for entreprenørtjenester vil vokse mye i årene fremover.

Stolpe

Fredag ble det signert en avtale om å ta Ustekveikja Energi inn i Yve-konsernet.

aasland

Urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen, hevder OED.

windcatcher

Fiskebåt mener testanlegget kan true viktige gyteområder til flere fiskebestander.

Vindturbin

Skal lagre energi når prisene er lave og hjelpe til med balansering av nettet.