Uncategorized

lnett

Elvia og LNett har utviklet en informasjonsmodell for strømnettet som blir europeisk standard for nettselskaper.

Skal levere 9 TWh fra 2031 til 2044.

wisting

Men NVE tar ikke stilling til om petroleumsanleggene bør elektrifiseres.

tyin

Kraftimport bidro til å opprettholde magasinfyllingen i sørlige Norge.

Ånstadblåheia

Gjenstander faller ned når vinden er kraftig.

agder energi glitre

På tirsdagens ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi ble fusjonen mellom selskapene vedtatt.

Lan Marie Berg

– Husholdningene med høyest inntekt får over dobbelt så mye strømstøtte som de med lavest inntekt, og spare-insentivene svekkes, påpeker Lan Marie Berg fra MDG, og får støtte fra SV.

aasland

– Det er en selvfølge at vi må kunne sikre vår egen forsyning, på samme måte som Europa nå sikrer sine gasslagre for vinteren.

vindturbin

NVE har avslått søknaden fra Bremangerlandet Vindpark AS om utsatt frist for Bremangerlandet vindkraftverk.

nve hovedkontor

Terje Aasland varsler en betydelig forsterkning til energimyndighetene i statsbudsjettet for neste år.

strømstøtte

Regjeringen la fredag fram en pakke til 3 milliarder kroner med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet.

Kharkivoblenergo

Det holder ikke lenger å sende overskuddsmateriell fra Statnett når Russland mørklegger byer ved å bombe transformatorstasjoner og damanlegg.

reservegasskraftverk nyhamna

Demonterer reservegasskraftverket og sender det til Honduras før jul.

linjer

OEDs forslag om å heve kravet for funksjonelt skille fra 10.000 til 100.000 kunder, er sendt på høring.

Håverstad kraftstasjon

Som følge av den anstrengte kraftsituasjonen i Sør-Norge reduserer Agder Energi vannføringen i Mandalsvassdraget ytterligere. Selskapet har stanset produksjonen ved Laudal kraftverk.

ørteren

Det hydrologiske året 2021/2 på Sør- og Østlandet har vært det tørreste på 21 år, melder NVE.

gjersvold

Aneo kjøper seg inn i det svenske solselskapet Sunna Group AB, som vil bygge ut 1 TWh solkraft i Sverige.

celsa mo i rana

Ordningen har et totalbudsjett på 101 milliarder kroner.

pipe

Skal alle tiltakene Miljødirektoratet har utredet gjennomføres, er det behov for 15 TWh ny fornybar kraft.