Uncategorized

Ny dataanalyse fra Elvia viser at nettinvesteringer som oftest er mer lønnsomt enn fleksibilitetstiltak.

forbrukertilsynet

Forbrukartilsynet har gitt Tinde Energi tvangsmulkt på 740.000 kroner for å ikke ha sendt over dokumentasjon tilsynet krevde. Selskapet skylder på en sommervikar.

sørgård haga

Både Fornybar Norge og Distriktsenergi tar godt imot Energikommisjonens rapport.

aasland

Elektrifisering av Melkøya vil utløse nett og havvind, og ikke tappe Nord-Norge for kraft, ifølge energiministeren.

tonstad

Regjeringen pålegger økt minstevannføring og lokkeflom som isolert sett gir tap på 25 GWh i Sira- og Kvinavassdragene. Samtidig gis det konsesjon til 100 GWh økt regulerbar produksjon.

alcoa lista

I Agder kan Statnett og Glitre Nett legge til rette for 1200 MW nytt forbruk til industri, næringsliv og for elektrifisering av samfunnet. Det er en økning på 2/3 fra dagens forbruk.

marmorsalen

– Det som nå blir formalisert, har vært gjeldende i over et halvt år. Det er en rapporteringsordning, den går ikke inn i disponeringen av kraft, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

dybdal

En enstemmig generalforsamling i Tussa Kraft vedtok fredag å gjennomføre kapitalutvidelsen som er nødvendig for fusjon mellom de to energikonsernene.

mongstad

ABP vil gjenbruke spillvarme fra Equinors raffineri på Mongstad til blant annet oppvarming av industri- og anleggsbygg på Mongstad Forsyningsbase.

aasland

– Jeg forventer at bransjen innen to uker har på plass en standard spotprisavtale som kan bli tilbudt av det totale antallet strømsalgsselskapene, sier energiminister Terje Aasland.

rønningen

Anmeldes for bedrageri og forsøk på bedrageri mot strømkunder.

lofoten23

"En fortsatt utvikling av nettet i vårt område på 132 kV parkerer muligheten for større næringsutvikling".

blyverket

Kansellering av fastprisavtaler, krav om forhåndsbetaling, sjokkregninger og manglende angrerett resulterte i et rekordhøyt antall strømhenvendelser til Forbrukerrådet i 2022.

follobanen

Fire kabler som gir strøm til kontaktledningsanlegget i Blixtunnelen, må skiftes.

Semming Semmingsen

Konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen, ønsker blant annet bedre overføringskapasitet nord-sør og åpning av Nord-Norge for havvind.

nett

Veksten i kraftforbruket kan bli mye større enn tidligere forventet, ifølge Statnetts nye prognoser.

kjernekraft modulært

Norsk Kjernekraft AS ønsker å få i gang en prosess for å bygge et modulært atomkraftverk i Halden.

Terje Halleland

Fremskrittspartiet fremmer onsdag forslag i Stortinget om å stanse planene om å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya.

høyesterett

Nei til EU mener Borgarting lagmannsrett har tatt feil både i rettsanvendelsen og bevisvurderingen, og anker derfor ACER-saken til Høyesterett.