Uncategorized

bakken

Kontraktstørke for entreprenørene, men stort behov for nye kraftverk og linjer. Bransjen må si tydelig fra om hva som må gjøres.

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov, som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm dit den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

finland

Men landet forventer å være selvforsynt allerede neste år, blant annet takket være mye ny vindkraft.

melkøya

Equinor fant feil på en kompressor.

myhrvold

– Vi kan ikke sitte å se på at de sløser med vannkraftressursene våre, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold.

nord pool

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i økte bevilgninger for å styrke kunnskapen og kapasiteten til å analysere kraftmarkedet og energisystemene.

natt strøm

Økte kostnader til nett-tap og overliggende nett for Elvia sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte Eidsiva-konsernets resultat etter skatt i første kvartal fra 794 millioner til 162 millioner kroner.

borten moe

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner på forsking på kjernefysikk og kjernekjemi.

Blyverket

– Dette gjør at vi kan videreutvikle tjenesten, sier Inger Lise Blyverket.

melkøya

De kvotepliktige utslippene i Norge gikk ned med 2,5 prosent i 2021. Nedgangen skyldes at Hammerfest LNG ikke var i drift, korona og klimatiltak.

havvind pk

Regjeringen vil ha tildele 30.000 MW havvind innen 2040.

rynning-tønnesen

Statkraft fikk i første kvartal et underliggende driftsresultat på 18 milliarder kroner, en økning på 10,7 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

pipe

Etterlyser både kompensasjonsordning og fortgang i arbeidet med langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter.

syvertsen

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 1.006 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 403 millioner kroner i samme periode i fjor.

Trollfjords eiere har bestemt seg, nå er det Andøy Energi som sitter på nøkkelen for eierstrukturen nord i Nordland.

havvind

Ønsker en politikk som kan stå seg over tid.

Solceller

Hydro Rein, Atlas Renewable Energy og Albras skal utvikle et gigantisk solenergiprosjekt i Brasil.

mast

Støtte til strømregningen blir rundt 104 øre/kWh.

eviny

Styret i Eviny innstiller til generalforsamlingen å tildele et utbytte på 916 millioner kroner for 2021.