Uncategorized

CO2-utslippene reduseres med 330 000 tonn fram til 2020 når Klima- og miljødepartementet nå kjøper FN-sertifiserte klimakvoter fra tre solkraftverk under utvikling i Vest-Afrika.

Olje- og energidepartementet (OED) la fredag frem sitt forslag til endringer i industrikonsesjonsloven som gjør det mulig å etablere privat minoritetseierskap i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper eller selskaper med delt ansvar, som et alternativ til aksjeselskaper.

Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 500 kroner hver til fornybarsatsningen i 2015. Det ble bygget 3,6 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor. Totalt er det kommet 13,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.

Øvre Forsland kraftverk, bygd av Helgeland Kraft og designet av Stein Hamre arkitektkontor vant prestisjefylt arkitekturpris i magasinet Architizer som har base i USA. Kraftverket får pris i kategorien bærekraft.

Tussakonsernet har eit betre resultat i 2015 enn i 2014, men det er likevel svakt. Hovudforklaringa til forbetringa er framgang innanfor forretningsområdet kraftnett. Innanfor kraftproduksjon er kraftprisane låge, men det er kompensert for ved større produksjon og effektar av prissikring. Forretningsområda installasjon og IKT har stabil utvikling.

I disse dager er "Veikart for prosessindustrien" under utarbeidelse. Rapporten lanseres og overleveres til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft på Industrikonferansen 9. mai.

Regjeringen foreslår i Energimeldingen å åpne for at også andre enn Statnett skal kunne eie og drive mellomlandsforbindelser til utlandet. Dette innebærer en reversering av det foregående Stortingets vedtak fra juni 2013 der disse var forbeholdt sentralnettoperatøren.

I månedsskiftet mai/juni går Erik Askvik fra å være logistikkansvarlig for et datterselskap i Lyse til å bli direktør for anskaffelser for hele konsernet.

Norsk industri er positiv til mye av innholdet i den nye Energimeldingen. Det fremkommer blant annet i en kommentar fra adm.direktør Stein Lier-Hansen.

Skagerak Elektro fikk høsten 2015 nye eiere. Telemark Group kjøpte 51 % av selskapet og Skagerak Energi solgte seg ned til 49% eierandel. Som følge av eierskiftet var det naturlig å endre navn. Det nye navnet er Laugstol AS.

Regjeringen vi gi kommunene en mer sentral rolle i utviklingen av fjernvarme, men vil fjerne verktøyene de har for å få det til. Lite gjennomtenkt, mener bransjeorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Fornybarnæringen virker stort sett fornøyd. Natur- og miljøvernbevegelsen rister bekymret på hodet. Det er den nye energimeldingen det dreier seg om. I dag ble innholdet presentert av olje- og energiminister Tord Lien i det nybygde kraftverket til Akershus Energi ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune.

Statens Strålevern får en del henvendelser rundt håndtering av radioaktive kilder. De har nå laget en informasjonsplakat som kan henges opp hos bedrifter der det er behov for slik informasjon.

Solenergi vil vokse i Norge, og den utviklingen vil Lyse være med på. – Vi vil kartlegge interesse og betalingsvilje for solceller i Rogaland, og kjører nå i gang et pilotprosjekt, sier Anders Thingbø.

Elyette Roux er ansatt som Vice President for Strategy og Business Developement I Schneider Electric. Hun kommer fra stillingen som Vice President for industrisegmentet i selskapet hvor hun har hatt ansvaret for salg, marked og utviklingssentre. Hun har arbeidet i Schneider Electric siden 2007, først i Frankrike og så i Norge.

Offentlige eiere av vannkraftverk forstår ikke sitt eget beste. De fortsetter å tappe sine selskaper for utbytte. I et grønt perspektiv er dette saftig ris til egen bak.

SOL

Forholdene ligger godt til rette for å etablere ny solenergi-basert industri i Norge. Det poengteres i en ny rapport fra analysebyrået Accenture.

Det har i svært begrenset grad blitt ført tilsyn med de de tekniske anleggene i landets mange kraftverk. De to tilsynsorganene, DSB og NVE, har kapasitet til bare å besøke et fåtall anlegg hvert år.

Rainpower ASA har fått i oppdrag å levere seks horisontale peltonturbiner til prosjektet Miguillas i Bolivia. Rainpowers kunde er det spanske selskapet TSK som har EPC-kontrakten for utbyggingen, og sluttkunde er det statseide energiselskapet Ende (Empresa Nacional de Electricidad) i Bolivia.